۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : مسئول نمایندگی

رمز انقلاب رنگین این است که یا من پیروزم یا غیر از این باشد تقلب شده است

رمز انقلاب رنگین این است که یا من پیروزم یا غیر از این باشد تقلب شده است

صحنه گردانی که توسط دشمنان خارجی انجام شد این بود که تجربه ای که در خیلی از کشورها انجام داده اند را انجام دهند، یعنی اینکه یا ما پپیروز انتخابات می شویم و اگر هم نشد از ظرفیت این کاندید که مورد حمایت افراد درجه یک نظام هست استفاده می کنیم تا انقلاب رنگین را شکل دهیم.

در حوادث فتنه گون افراد ناآگاه می توانند کارهایی کنند که به انحراف یک تاریخ منجر شود.

در حوادث فتنه گون افراد ناآگاه می توانند کارهایی کنند که به انحراف یک تاریخ منجر شود.

در این مراسم پس از مداحی و سینه زنی حجت الاسلام رعیت، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه دیلم ضمن ایراد سخنانی پیرامون نهم دیماه و فتنه 88 گفت:از آنجایی که قرآن کریم می فرماید:« فذکر ایام الله فان الذکری تنفع المومنین» یعنی شما باید گذشته را به یاد آورید تا بتوانید حال را خوب تحلیل کنید و برای آینده نقشه بکشید و برنامه ریزی کنید.